Blogs Tekst²

Tekst2

Teksten met resultaat

Redigeren boek ZEISS Vision Care

ZEISS Vision Care is wereldwijd een bekende speler op het gebied van brillenglazen. Voor ZEISS Vision Care Nederland mocht in het zogenaamde Why ZEISS boek redigeren. Dit boek gaat onder andere in op de ontstaansgeschiedenis van ZEISS, de missie en visie, de vele innovaties en ontwikkelingen. Er is aandacht voor de diverse marktsegmenten, die samen synergie creëren. ZEISS Vision Care wordt natuurlijk uitgelicht: het boek richt zich immers op opticiens. De verschillende soorten brillenglazen, met hun eigen, unieke specificaties, komen uitgebreid aan bod. Ook is er aandacht voor de ondersteuning die ZEISS ondernemers biedt, qua store-oplossingen, workflow, meer zichtbaarheid en opleidingen.

Redigeren boek ZEISS Vision Care

Tekst2 redigeerde het Why ZEISS boek en gaf advies om de structuur verder te verbeteren. Wat bijzonder om voor zo’n mooie, grote opdrachtgever te mogen werken! Ik heb inmiddels ook een aantal e-mailingteksten mogen schrijven voor campagnes.