Disclaimer Tekst2

  • Deze website heeft een informatief karakter: aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

  • De informatie op www.tekst2.nl kan periodiek en zonder aankondiging worden gewijzigd. Hoewel de inhoud met zorg is samengesteld, kan ik geen garantie geven op de volledigheid, actualiteit en juistheid van de content.
  • Tekst2 is op geen enkele manier aansprakelijk voor welke schade dan ook -directe of indirect-, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website en/of van het gebruik van de vermelde informatie.
  • De links op deze website ondersteunen de aangeboden informatie: Tekst2 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar wordt verwezen. De bezoeker is zelf aansprakelijk bij het gebruik van deze links.

Auteursrecht
Het auteursrecht van zowel de teksten als de foto’s op deze site is uitdrukkelijk voorbehouden aan Tekst2. Teksten en beeldmateriaal op deze website mogen niet worden overgenomen, gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tekst2.