Artikel - vakblad

Artikel vakblad Verkeerskunde

Dit informatieve artikel vakblad Verkeerskunde is geschreven op basis van een telefonisch interview met David Wansink. Binnen de gemeente Dordrecht is hij hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, sector Stadsontwikkeling. David geeft zijn zienswijze op de verkeerskundige ontwikkelingen die merkbaar zijn binnen gemeenten. En op de vraag hoe onderwijsinstellingen daarop kunnen reageren. Vakblad Verkeerskunde Verkeerskunde richt zich op professionals binnen …

BLVC-plan

BLVC-plan – Van den Biggelaar aannemingsbedrijf

Tekst² schreef mee aan het BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) van de combinatie Van den Biggelaar aannemingsbedrijf / VBK Groep – aanbesteding voor de Fietsbrug De Gagel in Utrecht.